Masz pytania? Skontaktuj się z nami

pl gb

OBM | Ogławiarka marchwi

OBM | Ogławiarka marchwi

Opis

Wersja jednotaśmowa - marchew podawana jest na środkową część taśmy transportującej, skąd obsługa pracująca wzdłuż maszyny odbiera surowiec i wkłada go pomiędzy zabieraki usytuowane wzdłuż obu brzegów taśmy. Następnie marchew ułożona pomiędzy zabierakami obcinana jest poprzez układ obrotowych noży tarczowych.

Długość cięcia głowiny regulowana. Produkt gotowy podawany jest do dalszej obróbki, np., na dodatkowy dwukierunkowy transporter odbiorczy, skąd trafia do skrzyniopalet. Obcięte głowiny trafiają na dodatkowy przenośnik odpadowy podający je do pojemników. Stanowiska pracy dla obsługi przewidziano na bezpiecznych podestach roboczych.

Opcje wyposażenia:

  • praca dodatkowych przenośników (odbiorczego i odpadowego) w trybie automatycznym – po napełnieniu jednej skrzyniopalety automatyczna zmiana kierunku pracy przenośnika,
  • układ powrotu surowca nieogłowionego (tzw. rewers) – przenośniki podające nieogłowiony produkt
  • z powrotem na maszynę,
  • całość konstrukcji w stali kwasoodpornej.

Specyfikacja

Typ   OBM-12
szer. robocza [mm] 1100
dł. całkowita (z podestami) [mm] 6500
ilość stanowisk roboczych [il. osób] 12
wydajność max [t/h] 5,0
moc zainstalowana [kW] 1,6

Galeria

Filmy