Masz pytania? Skontaktuj się z nami

pl gb

Fundusze Unijne

 

 

Realizujemy projekt pn: "Wdrożenie wyników prac B+R i rozwiązań z obszaru przemysłu 4.0 w celu rozpoczęcia produkcji nowej grupy innowacyjnych, wysokowydajnych maszyn wyposażonych w nowatorski system do odkamieniania i mycia warzyw."

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wyników prowadzonych samodzielnie prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowej grupy innowacyjnych, wysokowydajnych maszyn wyposażonych w nowatorski system do odkamieniania i mycia warzyw zawierających jednocześnie odkamienianie, mycie i separację części stałych z wody przy jednoczesnym recyklingu wody i zmniejszeniu jej zużycia, o nowych cechach i parametrach odróżniających produkt od innych produktów na rynku światowym. 

Planowane efekty projektu:
- wprowadzenie na rynek nowych produktów – nowej grupy innowacyjnych, wysokowydajnych maszyn wyposażonych w nowatorski system do odkamieniania i mycia warzyw,
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie produktowym, procesowym
- poszerzenie rynku zbytu,
- zwiększenie możliwości technologicznych i produkcyjnych zakładu,
- utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,
- zwiększenie przychodów ze sprzedaży,
- rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Wnioskodawca zakłada także osiągnięcie następujących celów jakościowych:
- postrzeganie spółki przez odbiorców jako firmy zaawansowanej technologicznie, oferującej produkty na najwyższym światowym poziomie,
- pozyskanie przez kadrę zarządzającą i osoby zaangażowane w proces przygotowania projektu nowej wiedzy z zakresu wynalazczości,
- zwiększenie poziomu zadowolenia klientów z oferty i produktów przedsiębiorstwa, 
- zwiększenie doświadczenia w zakresie prac B+R, wdrażania innowacji i wprowadzania na rynek nowych innowacyjnych wyrobów.

Całkowita wartość projektu: 1 400 772,00 zł 
Wkład Funduszy Europejskich: 886 017,52 zł

www.mapadotacji.gov.pl