Masz pytania? Skontaktuj się z nami

pl gb

Polityka prywatności

Informujemy poniżej o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pro-Vega Sp. J., Michał Wróblewski, Michał Łukasiewicz z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Małszyce 1C, NIP: 834-186-73-42, biuro@pro-vega.pl, zwana dalej: "Administratorem".
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
 • listownie na adres: ul. Małszyce 1C, 99-400 Łowicz
 • przez e-mail.: biuro@pro-vega.pl
 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:
 • dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • realizacja umowy z Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • cel związany z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia zatrudnienia/współpracy/udziału w projekcie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu uzyskania oferty od Administratora, dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celach opisanych powyżej tj. marketingu produktów.
 2. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że uzyskanie oferty lub zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 3. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@pro-vega.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 4. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu umowy lub wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych, Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub ustalenia przez Administratora, że się zdezaktualizowały.
 5. Administrator w niezbędnym i wymaganym zakresie może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności związane z obsługą informatyczną, prawną, księgową, handlową, doradczą, ubezpieczeniową, etc. oraz współpracującym producentom.
 6. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.